ISRAELBIZ 2016 - אומנות גיוס הון
המימד העסקי של תעשיית הניו-מדיה

Hasharon hotel, Hasharon hotel Herzliya Israel
12 יולי, 2016
אתר הכנס

על הכנס

הכנס המאורגן ע"י קבוצת סולומון קפיטל -Solomon Capital Group ובו ישתתפו חברות טכנולוגיות ואחרות לצד עשרות גופי השקעה, גופי מימון בנקאים וחוץ בנקאיים ציבוריים ופרטיים, ישראלים וזרים, יהווה נקודת מפגש ייחודית ואיכותית בין החברה למקור ההון.

עיקרי הנושאים:

מבט על: המשק הישראלי, צרכים ומקורות מימון לחברות ישראליות
גיוסי הון כתהליך ולא כארוע
מקורות מימון: הון פרטי-הנפקות ציבוריות הלוואות ממקורת בנקאים ואחרים
נקודות מעניינות נוספות : מיזוגים ורכישות, הערכות שווי, מחיר ההון בארץ ובחו"ל, ועוד..

למי מיועד הכנס?

למנהלי חברות, מנהלי כספים, דירקטורים, מנהלים בשוק ההון, משקיעים, חתמים, בנקאים, יועצים, עו"ד ואחרים המעוניינים להיחשף למתרחש בתחום מלהיב זה..

הכנס עוסק בנושאים:
E-Mail: Password:

כנסים בתחומים דומים

הועידה השנתית ה-15 של ענף הקניונים ורשתות המסחר בישראל
19/12/2021
עד-
21/12/2021
הפסגה השנתית של בכירי ענף הקניונים ורשתות המסחר בישראל בישראל למעלה מ-300 קניונים ומרכזי מסחר בהם פועלים מאות רשתות מסחר קמעונאיות. אלה גם אלה מרכיבים יחדיו את ענף הקניונים ורשתות המסחר בישראל. בשנת 2006 התקיימה הועידה השנתית הראשונה של הענף שהפכה עם השנים ל”מדורת השבט” של כל בכירי הענף ולאירוע השנתי החשוב של הענף כולו. בכל ועידה נוטלים חלק כ-1,000 בכירות ובכירי הענף ובהם בעלי החברות, המנכ”לים והסמנכ”לים. הועידה הינה פרי יוזמתו של דדי ריזל המשמש זה 15 שנה גם כיו”ר הועידה וכמפיקה בפועל. דגש מיוחד בתכנון הועידה ניתן לתכנים המקצועיים שיוצגו בה. במשך חודשים רבים, עמל צוות מיוחד של בכירות אוצרות התוכן בארץ, בראשות הגב’ רינת משעל, ובונה את התוכן המרתק, המקצועי והחדשני ביותר שניתן לייצר בתחומי העניין הרלוונטיים לענף. טובי המומחים מהארץ ומהעולם נוטלים חלק בועידה וחושפים בפני משתתפיה מגוון חידושים, טכנולוגיות וטרנדים העומדים במרכז הסצנה של זירת הריטייל המקומית והבינלאומית . עוד דגש מיוחד ניתן למפגש העסקי/חברתי בין בכירי הקניונים מחד ובכירי רשתות המסחר מאידך והכל במטרה למקסם, להעצים ולהעמיק את הקשרים האישיים, העסקיים והחברתיים בין אלה לאלה. עם השנים הפכה הועידה גם לפלטפורמה מעולה ליצירת חיבורים עסקיים. האווירה הייחודית והלא פורמאלית מייצרת קרקע פוריה לשיתופי פעולה והסכמים רבים “נתפרים” ונסגרים במהלך ימי הועידה. לפרטים נוספים, חיה: 052-6219990