כנס ישראל השני לפסיכותרפיה
קלאסיקה, אתגר והתחדשות

אוניברסיטת ת"א
18-19 ינואר, 2016
אתר הכנס

על הכנס

הכנס יעסוק השנה בסוגיות הקשורות לפסיכותרפיה בת זמננו, בדיאלקטיקה בין זרמים ובאסכולות שונות. נדון ונבחן היכן אנו מתמקמים בתנועה שבין שמירה על מסורות טיפוליות משמעותיות לבין התאמה לצרכים המשתנים של הפרט והסביבה.
במסגרת הכנס הרצאות מליאה, פאנלים, דיונים בין גישות ותערוכת פוסטרים.
נושאים מרכזיים: התפתחויות ודילמות בהקשרי 'רוח הזמן' - מגוון הגישות והזרמים, אבחון סטינג טיפולי, הדרכה והכשרה , אתיקה וחוק , ספציפיקציה ואינטגרציה בין גישות , המטפל האינטגרטיבי , תהליכים בשדה הפסיכותרפיה ועוד.

הכנס עוסק בנושאים:
E-Mail: Password:

כנסים בתחומים דומים