כנס ישראל השני לפסיכותרפיה
קלאסיקה, אתגר והתחדשות

אוניברסיטת ת"א
18-19 ינואר, 2016
אתר הכנס

על הכנס

הכנס יעסוק השנה בסוגיות הקשורות לפסיכותרפיה בת זמננו, בדיאלקטיקה בין זרמים ובאסכולות שונות. נדון ונבחן היכן אנו מתמקמים בתנועה שבין שמירה על מסורות טיפוליות משמעותיות לבין התאמה לצרכים המשתנים של הפרט והסביבה.
במסגרת הכנס הרצאות מליאה, פאנלים, דיונים בין גישות ותערוכת פוסטרים.
נושאים מרכזיים: התפתחויות ודילמות בהקשרי 'רוח הזמן' - מגוון הגישות והזרמים, אבחון סטינג טיפולי, הדרכה והכשרה , אתיקה וחוק , ספציפיקציה ואינטגרציה בין גישות , המטפל האינטגרטיבי , תהליכים בשדה הפסיכותרפיה ועוד.

הכנס עוסק בנושאים:
E-Mail: Password:

כנסים בתחומים דומים

Rewriting the Future of Healthcare
04/11/2019
עד-
05/11/2019
The first of its kind, INI will focus on bringing science and technology together; using technological advances to address how medicine is going to look like, next year, next decade, in 2050 INI has the pleasure of hosting a world-renowned faculty that includes Nobel Prize Laureates, Prof. Roger Kornberg, Prof. Robert J. Aumann and Prof. Ada Yonath. This will catapult us to the very forefront of cutting-edge developments in healthcare, enabling us to truly examine how the future of healthcare will one day look. In addition to innovative individuals, INI has also teamed up with global innovation centers, whose soul purpose is to research and implement the latest discoveries.